Hulladékudvarok belső szabályzata

June 10, 2016

 

 

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatosan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmüket.

 

A Hulladékudvarokba a közszolgáltatási területen ingatlanhasználó magánszemélyek:

 • 250 kg nem veszélyesnek minősülő hulladékot negyedévente,

 • veszélyes hulladékból évente 100 kg-ot (ide tartoznak a veszélye anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések)

 • valamint a termékként tovább nem használható, személyautó gumiabroncsból maximum 8 db-ot évente szállíthatnak be átvételre és elhelyezésre, térítésmentesen.

A beszállított hulladékokat minden esetben le kell mérni, a hulladékudvarokban található mérlegekkel (átrakó esetében hídmérleggel).

 

A magánszemélyeknek kötelessége a hulladékokat a (hulladékudvarokban található mérlegekkel) mérlegelhető formában (esetenként bezsákolva, Pl. zöldhulladék) beszállítani a hulladékudvarokba.

 

Ezek a beszállítások:

 • a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, (amivel a magánszemély igazolja, hogy a közszolgáltatási területen lakik), illetve

 • a 2012. évi CLXXXV. törvény 39.  § (2) szerint igazolva, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette (pl. befizetett csekk bemutatása) az előzőleg leírt formában, térítésmentesek.

A hulladékok hulladékudvarokba történő szállításáról, illetve az átadandó hulladéknak a kijelölt gyűjtőedényben történő elhelyezéséről a hulladékbirtokos magánszemély saját maga köteles gondoskodni.

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a hulladékgyűjtő udvarokban biztosított hulladék-elhelyezés mellett – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – továbbra is lehetőség van a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban magánszemélyként

 • negyedévente egy alkalommal 250 kg tömegű nem veszélyes hulladék térítésmentes, illetve

 • térítés ellenében a 250 kg-ot meghaladó mennyiség elhelyezésére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban

A hulladékudvar kezelője köteles a mérlegelhetetlen, 250 kg-ot, szemmel láthatóan, nagymértékben meghaladó, (esetekben ömlesztve beérkező hulladékok) szállítmányt a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban irányítani!

 

Továbbá a hulladékudvarok kezelői kötelesek betarta(t)ni a hulladékgyűjtő udvarok működési és üzemeltetési szabályzatát.

 

A hulladékudvarokba beszállítható hulladékok köznapi megnevezései:

 1. Papír- és kartonhulladék

 2. Műanyaghulladék, műanyag csomagolási hulladék

 3. Üveg hulladék

 4. Fém hulladék

 5. Zöldhulladék

 6. Lomhulladék

 7. Építési-bontási hulladék

 8. Hulladékká vált gumiabroncsok

 9. Textil csomagolási hulladék, textíliák

 10. Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

 11. Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka, amely különbözik a 10. ponttól

 12. Veszélyes hulladéknak minősülő lakossági fogyasztás során keletkező hulladékok (pl.: fénycsövek, festékmaradékok, festékdobozok, elemek, akkumulátorok)

A hulladékudvar kezelője sorolja be, vagyis hulladékazonosító kóddal látja el a hulladékot a vonatkozó rendelet előírásai alapján. (pl. papír hulladékazonosítója 15 01 01)

 

A hulladékudvarban alábbi hulladékok átvételét a kezelő köteles megtagadni!

 • azbeszt tartalmú hulladék (pl. palahulladék, bontott vízvezeték)

 • gyógyszermaradványok

 • teherautó gumiabroncs

 • illékony, szerves, tűz és robbanásveszélyes, PCB, nehézfém és szublimáló tulajdonsággal rendelkező hulladékok,

 • szénkátrányt tartalmazó hulladék (pl. bitumenes lemez, aszfalttörmelék)

 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, közlekedési és egyéb szabályok:

 • Folyékony hulladék átvétele lezárt, sérülésmentes göngyölegben lehetséges. Átfejtés nem engedélyezett!

 • A hulladékudvarban max. 2 autó tartózkodhat egyidejűleg. Várakozó autó a bejárat előtt akadálymentességet biztosítva állhat meg.

 • A területen a dohányzás szigorúan tilos!

 • A járművek 5 km/h maximális sebességgel közlekedhetnek.

 • A hulladék mozgatása, rakodása közben esetlegesen bekövetkező személyi sérülésekért a ZV Nkft. nem vállal felelősséget. A hulladék átadó munkavégzése során saját testi épségéért saját felelősséggel tartozik!

A hulladékudvarok belső szabályzata ide kattintva .pdf formátumban letölthető.

Please reload

Copyright ©2019. All Rights Reserved : ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.