Az NHKV Zrt. tájékoztatója

November 16, 2016

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A hatékony, fenntartható és átlátható hulladékgazdálkodás érdekében a jövőben az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

 

Ez miért előnyös?

  • hosszútávon biztosítottak maradnak a rezsicsökkentés eredményei,

  • változatlan árak mellett, magasabb színvonalú lesz a hulladékszállítási szolgáltatás,

  • biztosított lesz az átláthatóság, a fenntarthatóság és a megbízhatóság.

 

Kell-e valamit tennie?
 

A jogszabályi előírások alapján meghatározott adatkezelési szabályok szerint a közszolgáltatónál nyilvántartott adatait, eltérő rendelkezésének hiányában változatlan formában kezeljük tovább, amely 2016. évben a meglévő közszolgáltatói ügyfélszolgálatok teljes körű bevonásával biztosított.

 

Fizetés:

  • ha Ön korábban „díjbeszedő útján” vagy „sárga csekken” fizette a közszolgáltatási díjat, akkor ezt követően a számla mindkét esetben „sárga csekken” történő fizetési módnak megfelelően kerül kiállításra.

  • ha Ön korábban csoportos beszedési megbízással fizetett, akkor a csoportos beszedést kezelő bank automatikus módosítja a csoportos beszedési megbízás kedvezményezettjének adatait az első díjleemelés időpontjáig. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, hogy a tájékoztatónk kézhezvételétől számított 8 napon belül szíveskedjen bankjánál eljárni és saját hatáskörében a díjfizetési módot megváltoztatni a közszolgáltató ügyfélszolgálatának megfelelő tájékoztatása mellett és ez esetben jelenlegi számláját kérjük átutalással, vagy az ügyfélszolgálaton történő befizetéssel kiegyenlíteni.

Amennyiben ilyen fizetési formát még nem választott, vegye fel a kapcsolatot bankjával és szíveskedjen megadni az azonosító számát és az NHKV Zrt. A25456790T136 azonosítóját.

  • ha Ön korábban bankszámláról állandó átutalással fizetett, akkor a számlavezető banknál kell kérnie az átutalás két adatának (a kedvezményezett nevének és számlaszámának) módosítását, vagy azt a bank online felületén kell módosítania.

Adattok:                      NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
                                     bankszámlaszám: 103000002-10654068-49021415

Számlázás:

  • aki eddig havi számlát kapott, most az elmaradás miatt április, május és június hónapokra 1-1 db havi számlát kap, különböző fizetési határidőkkel. A jövőben továbbra is havi számlát fog kézhez kapni.

  • aki eddig kéthavi számlát kapott, most a változás miatt egy törtidőszaki számlát kap április hónapról valamint e mellett külön számlán a május-júniusi időszak számláját különböző fizetési határidőkkel. A továbbiakban visszaáll az eredeti, kéthavi számlázási rend.

  • aki eddig negyedéves számlát kapott, a továbbiakban is negyedévente fog számlát kézhez kapni.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségi javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz, valamint a közszolgáltató eddig megszokott ügyfélszolgálataihoz.

 

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

Please reload

Copyright ©2019. All Rights Reserved : ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.