Az NHKV Zrt. számláz január 1-től

March 16, 2017

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2016. április 1. napjától hatályos 32/A. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a NHKV Zrt. jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásidíj beszedésére. A A NHKV Zrt. a 2016. évben teljesítendő számlázási feladatit a közszolgáltatókkal együttműködve biztosította. A 2017. január 1. napjától teljesített rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását az NHKV Zrt. a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdésében foglatlak szerint fogja ellátni azzal, hogy a 20. § (1)

bekezdés szerint – a közszolgáltatók által megadott adatszolgáltatás alapján  - kiállítja a közszolgáltatási díjra vonatkozó számlákat. A Rendelet utóbbi pontja alapján a közszolgáltató köteles – a közszolgáltatási területe vonatkozásában – az NHKV Zrt. részére megadni az ingatlanhasználókat terhelő közszolgáltatási díj mértékét, valamint minden olyan adatot, amely az NHKV Zrt-nek a közszolgáltatási díj számlázásához szükséges. Az ingatlanhasználók által bejelentett adatváltozások (lakcímváltozás, tulajdonjog-átruházás, használati jogviszony megszűnése, a szolgáltatás szüneteltetése, felfüggesztése stb.) következtében – akár a negyedéves időszakon belül tört időszakra – történő számlakiállítás nem minősül eseti számlázásnak, ezért a számlák vonatkozásában is a fentiek alapján szükséges eljárni.

 

Forrás: NHKV Zrt.

Please reload

Copyright ©2019. All Rights Reserved : ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.