Hulladékszállítás az üdülőövezetekben ( 2017 )

March 28, 2017

 

Tisztelt üdülő ingatlan tulajdonosok!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy április 1-jétől megkezdődik a hulladékszállítás az üdülőövezetekben. Ezeken a területeken a szezon végéig, azaz szeptember 30-ig az alábbi napokon történik a hulladékszállítás:

  • Arló – kedd

  • Meszes – hétfő

  • Nyékládháza és Mályi érintett területein új szállítási napon, vasárnap helyett szombaton ürítjük a kommunális hulladékgyűjtő edényeket.

Hulladékgyűjtő edényeiket a szállítási napon legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

 

 

Nem az ürítések száma alapján történik a számlázás:

 

Szolgáltatási területünkről többen kérdezték, hogy miért nem a tényleges ürítések alapján számláz a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt., hiszen az edények egyedi azonosító jelet, azaz chipet tartalmaznak.

 

Mivel a háztartási hulladék az esetek száz százalékában bomló szerves anyagot rejt, így az alábbi jogszabály miatt minimum hetente el kell szállítanunk azt.

 

A 16/2002. (IV. 10.) a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről EüM rendelet 5. § alapján:

 

(2) A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani.

 

Vagyis közszolgáltatóként a településen képződött hulladékot kötelességünk legalább hetente egyszer elszállítani, azonban legalább ilyen fontos, hogy az ingatlantulajdonosoknak kötelessége azt elszállítás céljából egyszer egy héten kihelyezni.

 

Az edényzeteken lévő egyedi azonosító jel (chip) az ürítés megtörténtét jelzi a szolgáltató felé, amely lehetővé teszi a szolgáltatást nem jogszerűen igénybe vevők kiszűrését, illetve a járatok optimalizálását.

Üdülőingatlanok vonatkozásában társaságunk az erre vonatkozó jogszabályokat alkalmazza (törvény, kormányrendelet, helyi rendelet). 

 

Eszerint a 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § 1 bekezdés f. pontja rögzíti, hogy a települési önkormányzatoknak helyi rendeletben kell megállapítaniuk az üdülőingatlanokra vonatkozó szabályokat. Emellett az említett a törvény 47§ (4) bekezdése rögzíti, hogy üdülőingatlanok esetében a kiszámlázandó díj az éves közszolgáltatási díj ötven százaléka.

 

"Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50%-át kell megállapítani"

 

A jogszabály kötelező érvénnyel állapítja meg a díjat, vagyis a közszolgáltatónak ezt az összeget kell kiszámláznia az üdülőingatlannal rendelkező tulajdonosok felé.


Minden további, üdülőingatlanra vonatkozó szabályt (például további, az önkormányzat által esetlegesen biztosított speciális kedvezményt) a törvény értelmében a helyi rendelet kell, hogy tartalmazzon. Üdülőingatlanokról az önkormányzat szolgáltat adatot. 

 

 

 

 

Please reload

Copyright ©2019. All Rights Reserved : ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.