Januártól átalakul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer

December 18, 2017

Tisztelt Lakosok!

 

2017-es évben tovább folytatódott Magyarország hulladékgazdálkodási rendszerének átalakítása, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) irányításával.

 

A rendszer átalakításának célja, az optimális közszolgáltatási területek kijelölése, a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, optimális üzemgazdasági méret kialakítása és a közszolgáltatás fenntartható működésének biztosítása integrált rendszer keretében.

 

A változások eredményeként a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. szolgáltatási területén 2018. január 1-től a BMH Nonprofit Kft.-  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.- végzi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

 

A járatok optimalizálása következtében településüket érintően 2018. január 1-től a szállítási rendben változások lehetnek, melyről bővebben a december 31-ig postaládájukba eljuttatott szórólapról és a hozzá csatolt hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

 

A megyében történő egységes szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében az alábbi szolgáltatásokat fogjuk biztosítani.

 

HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a korábban kiosztott kék színű sárga fedelű gyűjtőedénnyel vagy sárga színű BMH Nonprofit Kft. feliratú, térítésmentesen biztosított szelektív hulladékgyűjtő zsákkal valósul meg.

 

A kék színű, sárga fedelű edényben / sárga zsákban szelektíven gyűjthetőek a papír-, műanyag- fémhulladékok és italos kartondobozok.

 

Ügyeljenek arra, hogy az edénybe/zsákba kizárólag a felsorolt hulladékok kerüljenek! Amennyiben munkatársaink a szelektív hulladékgyűjtő edényben/zsákban nem odavaló anyagot találnak, azt nem szállítják el.

 

A szelektív hulladék gyűjtési gyakorisága: 2 hetente.

 

HÁZHOZ MENŐ ÜVEG HULLADÉK GYŰJTÉS

 

A BMH Nonprofit Kft. havonta egyszer gyűjti a családi házaknál az ép öblös üveget, melyhez átlátszó „ÜVEGHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK” feliratú zsákot (postaládában elhelyezve és ürítéskor pótolva) díjmentesen biztosít.

 

A gyűjtőzsákba az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblös üveget kérjük gyűjteni.
Az üveghulladékkal teli zsákokat a járatnapokon reggel 7 óráig, az ingatlan elé közterületre, jól látható helyre helyezzék ki! A megtelt zsákokért a szállítási napokon cserezsákokat biztosítunk! 

 

Kérjük Önöket, hogy törött öblös üveget és síküveget ne helyezzenek el a gyűjtőzsákban, mert a BMH Nonprofit Kft. munkatársai munkavédelmi okokból azokat nem szállítják el!

 

A gyűjtés gyakorisága: havi 1 alkalom.

 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

 

2018. március 1-től a BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén 2 hetente minden település számára elérhető lesz a házhozmenő zöldhulladék gyűjtés is, melynek részleteiről a későbbiekben értesítjük Önöket. A gyűjtés a mellékelt hulladéknaptár szerinti napokon lesz elérhető településükön.

 

LOMTALANÍTÁS

 

A lomtalanítás 2018. január 1-től már igény szerinti időpontban, házhozmenő rendszerben áll a lakosok rendelkezésére.

 

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem településenként, városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzik majd el kollégáink. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja.

 

Az igénybejelentés történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, az internetről előzetesen letöltött Igénybejelentő lap segítségével (Dokumentumok menü alatt), E-mailben az info@bmhnonprofit.hu címen, vagy elektronikus űrlap kitöltésének a segítségével, melyhez kérjük a www.bmhnonprofit.hu weboldalon válassza ki az Ön települését és kattintson a „Lomtalanítási igény bejelentése elektronikus űrlap segítségével” lehetőségre.

 

Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lomtalanítási igényét a következő adatokra lesz szükségünk:

  • lomhulladék típusa,

  • lomhulladék várható mennyisége (m3),

  • lomok elszállításának kívánt időpontja,

  • az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, telefon, E-mail).

 

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek figyelembevételével és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. Ezért kérjük, hogy folyamatosan jelentkezzenek igényeikkel, mivel azokat csak ütemezve tudjuk elvégezni. 

 

Közszolgáltatási díj, számlázás:

 

A hulladékgazdálkodás integrációjával a közszolgáltatási díjak nem változnak, melynek beszedésére továbbra is kizárólag az NHKV jogosult. A közszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó számlákat továbbra is tőlük fogja kapni a lakosság.

 

A szolgáltatással kapcsolatban ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken kereshetik:

 

 

Elektronikus elérhetőség: info@bmhnonprofit.hu

 

Postai úton: 3527 Miskolc, Besenyői út 26.

 

További információkért és a hulladékszállítási időpontokért 2018. január 1-től látogassanak el a www.bmhnonprofit.hu oldalra.

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Copyright ©2019. All Rights Reserved : ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft.